Gorodenko külast veidi põhja pool, Boroni (Poruni, Borovnja) jõe ääres asuv ürgmetsakvartal ja jõe kaldapaljandid muudeti looduskaitsealaks 1967. aastal.Tänapäeval kuulub Poroni sihtkaitsevöönd Puhatu looduskaitseala koosseisu. Kaitstava ürgmetsamaastiku keskne telge on 10 km pikkune Poruni jõgi. Jõe ürgoru kaldad on kohati ligi 10 m kõrgused ning siin-seal paljanduvad Narva lademe dolomiidid jt. aluspõhjakihid. Enne suubumist Narva jõkke uputavad ülespaisutatud Narva veehoidla veed aga kogu ürgoru. Ürgmetsa ilmestavad 1,5 m kõrgused laanesõnajalad ning paks samblakiht puudel. Jõeäärses metsas kasvavad vägevad pärnad, saared, kased, sanglepad jt. laialehelised puud just sedasi, nagu loodus seda õigeks peab. Inimtegevuse jälgedest võib kohati näha vaid kalameeste radu.