Den bästa möjligheten att bekanta sig med det berömsta museet i Öst-Virumaa. I museet ser man kippbilen, förädlingsanläggningen och oljeskiffer-dagbrotten. Den starkaste upplevelsen här är rundtur  i oljeskiffergruvan i sällskap av lokala guiden.