Man kan fiska på sommar- och okså på vintertiden. Peipsi är känd som mycket fiskrik sjö.